Urenregistratie

Naast het registreren van je uren, dien je hier ook je declaraties in. Verder vind je hier je salarisstroken en jaaropgaven.

Bovendien zijn HR-documenten als het personeelshandboek en het periodeoverzicht digitaal beschikbaar.

Urenregistratie